ZCure » Veiligheidsvoorzieningen » Persoonlijke beschermingsmiddelen

Veiligheidsharnas en verbindingsmiddelen

Besloten ruimten

Mobiele systemen

PEROONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Een persoonlijk beschermingsmiddel is absolute voorwaarde bij alle werkzaamheden die risico vormen voor ongevallen of voor de gezondheid en die door andere maatregelen (technisch en organisatorisch) niet ingeperkt kunnen worden.

PBM producten voor werken op hoogte

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bestaan uit middelen om medewerkers te beschermen tegen bijvoorbeeld vallen. Maar ook om verwondingen tijdens een ongeval te voorkomen of te beperken. Hoewel de bekendste middelen de overall, veiligheidsbril en gehoorbescherming zijn, zijn voor veilig werken op hoogte andere middelen belangrijk.

Wij leveren gecertificeerde PBM-sets voor elke toepassing voor veilig werken op hoogte. Ook vallen hieronder de producten om veilig te kunnen werken in besloten ruimtes. Het correct gebruik van deze juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zoals harnassen en vallijnen is een vereiste. U en uw medewerkers kunnen hierin worden getraind.

Werklijnen / Vallijnen

Werklijnen (ook wel vallijnen of veiligheidslijnen genoemd) vormen een vast onderdeel van veiligheidsvoorzieningen. De lijn wordt veelal gebruikt in combinatie met een harnas, waarbij de lengte is aangepast op het gebruik van de aanwezige valbeveiliging. De werklijn is immers de verbinding tussen de veiligheidsovoorziening en uw harnas. Het kiezen van een juiste lijn is dus van groot belang.

Zo moet er gekeken worden naar de juiste eigenschappen passend bij uw specifieke werksituatie. Een te korte lijn kan uw bewegingsvrijheid beperken, waarbij een te lange lijn het risico geeft dat u wellicht de grond raakt bij een onverwachte val.

Werkt u aan de dakrand, dan mag de lijn niet breken bij een val over een scherpe rand. Het gebruik van de juiste lijn is hiermee cruciaal voor uw veiligheid en bewegingsvrijheid.

Veiligheidsharnas

Een harnas is een essentieel onderdeel van een PBM-set voor veilig werken op hoogte of in besloten ruimten. Een valharnas, bevestigd aan een veiligheidslijn of ander PBM, moet het lichaam opvangen zodra een persoon valt. De krachten moeten worden verdeeld om te zorgen dat het lichaam de impact van de val kan weerstaan.  Daarnaast zorgt de veiligheidsgordel ervoor dat de medewerker rechtop blijft na een val.

Valkblokken

Een valblok is een product dat vaak bestaat uit een kast met daarin een staalkabel of band. De werking kan hetzelfde omschreven worden als hoe een autogordel werkt. Bij een abrupte val, blokkeert het valblok. Zo zorgt een valblok ervoor dat een medewerker niet verder valt.

Gebruikt de medewerker de lijn rustig, dan loopt de kabel, door middel van een veermechanisme in het kastje, soepel mee. Een valblok wordt bevestigd aan een valveiligheidsvoorziening als een (tijdelijk) ankerpunt, kabel- of railsysteem. Ook wordt dit gebruikt bij mobiele apparaten voor besloten ruimtes. Valblokken worden ook wel Self Retracting Lifelines (SRL) en Personal Fall Limiters (PFL) genoemd.

Persoonlijk advies

Zo veelzijdig als het valgevaar kan zijn, zijn ook onze oplossingen. Wij ontwikkelen met u ter plaatse een op uw situatie afgestemd concept. De praktijkgerichte oplossing staat hierbij centraal om de veiligste werksituatie te creëren. Vanaf het eerste ontwerp tot aan de levering en montage van het veiligheidssysteem, maar ook voor de jaarlijkse keuringen en onderhoud staan wij altijd voor u klaar.