COLLECTIEVE LOOPPADEN EN MARKERINGEN

Wij bieden u tal van mogelijkheden om looppaden veilig in te richten aan. Van looppadmarkeringen met een ketting, verplaatsbare platen uit kunststof of rubber tot looppaden met vrijstaande hekwerken voor platte en schuine daken.

Desgewenst leveren wij u deze voorzieningen ook graag als u deze zelf wilt monteren.

De juiste looppaden, vluchtwegen en duidelijke bewegwijzering vormen een net zo essentieel onderdeel in het waarborgen van de veiligheid op het dak en het voorkomen van valgevaar. Zo geven de looppaden al dan niet in combinatie met bewegwijzering een veilige looproute aan over het dak en bieden zij de snelste weg naar een veilige zone of vluchtweg van het dak.

Gebruik een afwijkend looppad

Looppaden kunnen bestaan uit betonnen of rubberen tegelpaden, gemineraliseerde stroken of een afwijkende kleur dakbedekking. De belangrijkste eis voor looppaden op het dak is dat deze duidelijk zichtbaar dienen te zijn. Betonnen tegels zijn om die reden ongeschikt omdat deze ook nog wel eens gebruikt worden als dakrand of windhoek ballast en daarom verwarring scheppen.

Heldere vluchtroutes

Het voornaamste bij het aanleggen van een vluchtroute is dat deze voor iedereen helder is. U kunt vluchtroutes op daken in twee typen onderscheiden:

  • Publiek toegankelijk > vluchtroute conform Bouwbesluit
  • Niet publiek toegankelijk > vluchtroute conform arbo-eisen

Voor elke daksituatie bieden een passende oplossing.